PROSIMY WYBRAĆ 1 TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

Istota prezentacji

 • Cele prezentacji
 • Konstrukcja prezentacji
 • Zasady prezentacji
 • Źródła błędów prezentacyjnych
 • Najważniejsze problemy towarzyszące prezentacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna w prezentacji

Budowanie zaufania

 • Techniki prowadzenia prezentacji
 • Przygotowanie prezentacji
 • Plan prezentacji
 • Typy prezentacji
 • Wizerunek prezentującego
 • Materiały prezentacyjne – handouty
 • Sprzęt i środki audiowizualne
 • Scenariusze prezentacji
  • Wstęp, rozwinięcie, zakończenie
  • „Od ogółu do szczegółu”
  • Powiedz co chcesz powiedzieć, Powiedz to, Powiedz o czym powiedziałeś
  • Praca z otoczeniem
   • Flipchart
   • Rzutnik multimedialny
   • Inne pomoce
  • Nawiązanie i budowa relacji ze słuchaczami
  • Kreowanie i wzmacnianie własnego wizerunku profesjonalisty
  • Kontrolowanie i świadome wykorzystanie komunikacji pozawerbalnej
  • Monitorowanie grupy
  • Radzenie sobie z tremą i sytuacją stresującą

Sztuka kontaktu z odbiorcą

 • Podstawowe zasady odpowiadania na pytania
 • Widownia a mówca
 • Przygotowanie do pytań i odpowiedzi

Jak radzić sobie z pytaniami?

 • Trudne pytania i pytający
 • Kiedy trzeba komuś przerwać?
 • Jak reagować na wrogość?

Prezentacje w praktyce – ćwiczenia doskonalące umiejętności wystąpień publicznych.

 

 • Wzmacnianie prezentacji
 • Komunikacja werbalna – emisja głosu i oddech, przerwy, głośność i tempo, dykcja
 • Komunikacja niewerbalna – mowa ciała

Taktyki auto-prezentacyjne

 • Umiejętność wzbudzania sympatii
 • Wyrażanie i regulowanie emocji
 • Wygląd zewnętrzny
 • Funkcje autoprezentacji

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.