PROSIMY WYBRAĆ 1 TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Specyfika komunikacji
  • Typy komunikacji
  • Bariery i błędy w komunikowaniu się
  • 7 grzechów komunikacji
  • Reguły efektywnej komunikacji
  • Style komunikacji
  • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
 2. Komunikacja w kontaktach z współpracownikami i z klientami
  • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
  • Język kobiet a język mężczyzn
  • Teoria i zasady komunikacji
  • Model komunikacji
  • Filtry
  • Bariery komunikacyjne
  • Kierunki przepływu informacji
 3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
  • Parafraza, parafraza z błędem
  • Dopytywanie
  • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
  • Podsumowanie
  • Klaryfikacja
  • Odzwierciedlenie
  • Aktywne słuchanie
  • Analiza transakcyjna
  • Predykaty sensoryczne i systemy prowadzące

 

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.