PROSIMY WYBRAĆ JEDEN TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

Asertywność a samoocena

Odróżnianie zachowań asertywnych od uległych i agresywnych

 • Analiza konsekwencji zachowań asertywnych, agresywnych i uległych w różnych sytuacjach
 • Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica (mini wykład: analiza transakcyjna E. Berne)

Asertywność a samoocena

 • Budowanie poczucia własnej wartości uczestników: analiza mocnych stron
 • Praca nad monologiem wewnętrznym, by myśleć asertywnie
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja

Asertywność w kontaktach z ludźmi

 • Odmawianie
 • Wyrażanie własnych przekonań
 • Obrona własnych granic
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Czym się różni asertywne zachowanie poza i wewnątrz sfery osobistej
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań
 • Krytykowanie
 • Dawanie i branie
 • Wyrażanie gniewu/złości
 • Chwalenie

Skuteczne techniki stosowane w różnych sytuacjach

 • Zdarta płyta
 • Pytania
 • Komunikat „ja”

Zachowanie asertywne wobec trudnych osób

 • Reagowanie na postawę partnera:roszczeniową, poniżającą, sarkastyczną, lekceważącą, wyniosłą
 • Stres
 • Fazy stresu
 • Źródła stresu
 • Budowanie odporności na stres
 • Narzędzia i style radzenia sobie ze stresem
 • Jak ograniczyć szkodliwe działanie stresu
 • Budowanie poczucia własnej wartości uczestników: analiza mocnych stron
 • Praca nad monologiem wewnętrznym, by myśleć asertywnie
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.