UWAGA !!!  PROSIMY WYBRAĆ JEDEN TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

Etapy negocjacji umów/ pracowniczych

 • Przygotowanie do negocjacji
 • Określenie celu głównego i celów pośrednich
 • Określanie granic – kryteriów brzegowych
 • Przewidywanie możliwych wariantów końcowych
 • Osobowość i umiejętności negocjatora a wynik negocjacji
  • Autodiagnoza cech osobowości kluczowych w procesie negocjacji.
  • Predyspozycje a wyuczone umiejętności.
  • Motywacja negocjatora: rywalizacja, koncentracja na dobrych relacjach, poszukiwanie kompromisu.
  • Kodeks zasad skutecznego negocjatora.
  • Budowanie postawy człowieka sukcesu.
 • Prowadzenie negocjacji zgodnie z założoną strategią
  • Negocjacje: wybór strategii, ustalenie celów i planowanie.
  • Strategia jako ogólny plan realizacji celów.
  • Cele negocjacyjne uruchamiające strategię.
  • Definiowanie możliwych problemów.
  • Przypomnienie etapów i faz realizacji procesu negocjacji.
  • Planowanie procesu negocjacji.
 • Strategia i taktyka negocjacji konfrontacyjnych
  • Analiza sytuacji konfrontacyjnych negocjacji.
  • Główne strategie i zadania taktyczne.
  • Zakończenie negocjacji.
 • Strategia i taktyka negocjacji partnerskich
  • Analiza procesu negocjacji partnerskich.
  • Najważniejsze etapy negocjacji partnerskich.
  • Czynniki sprzyjające negocjacjom partnerskim.

Przebieg negocjacji

 • Style negocjacji – TEST
 • PRZYKŁAD RZECZYWISTEJ ROZMOWY NEGOCJACYJNEJ

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.