ZAREJESTRUJ SIĘ

Zaproponuj temat indywidualnego webinarium

szkolenia-dofinansowane.pl

 

Szkolenia stacjonarne 2020

SOPOT

WARSZAWA

ZAKOPANE

coaching-szkolenia-indywidualne.pl

Spotkania indywidualne 1 na 1

trening-trenerów.pl

Szkolimy trenerów, coachów

eszkolenia.pl

Twórz, publikuj, udostępniaj własne szkolenia e-learning, e-booki.

Znajdziesz też informacje o oferowanych na polskim rynku: eFilmach szkoleniowych, eBookach, eKursach, eTransmisjach “na żywo” oraz eStudiach.

stylekomunikacji.pl

Poznaj swój styl komunikowania się, aby lepiej nawiązywać relacje

stylekierowania.pl

Poznaj własny styl kierowania zespołami, aby zwiększyć skuteczność egzekwowania i delegowania celów

stylenegocjacji.pl

 

Poznaj własny styl negocjowania, aby osiągać “win-win”

 

stylesprzedazy.pl

 

Poznaj własny styl sprzedaży, aby zwiększyć skuteczność pozyskiwania nowych klientów

 

otwarteszkolenia.pl

 

Zobacz harmonogram interaktywnych otwartych szkoleń online “na żywo”

D a r m o w eSzkolenia !!! klasy Premium*****

dla kadry kierowniczej

        Interaktywne, dedykowane webinaria 1na1

Trenerzy European Training & Consulting Center dzielą się wiedzą, udzielając wszystkim menedżerom informacji, wiedzy jakiej w danej chwili potrzebują. Webinaria 1 na 1 (“live – na żywo”) za pośrednictwem komunikatora Google Meet trwają 45 minut i są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika.

MASZ PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI, BRAK WIEDZY

“Wejdź i zamów webinarium”

Należy jedynie zarejestrować się i wskazać temat webinarium. European Training & Consulting Center jest brokerem szkoleń grupujących indywidualnych (niezrzeszonych w instytucjach szkoleniowych)  trenerów, konsultantów, którzy są do Państwa dyspozycji. Szkolącymi są praktycy, którzy czynnie realizują stacjonarne projekty szkoleniowe, posiadający bardo wysokie oceny z jakości realizowanych szkoleń stacjonarnych. Więcej w zakładce Zespół na: www.szkolenia-dofinansowane.pl

                          WEBINARIA “KLASY PREMIUM”                       Trenerami są zawodowi trenerzy posiadający min. 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Czynnie prowadzą coachingi oraz usługi doradcze dla zarządów i kadry kierowniczej firm i instytucji.
 • Czas trwania webinarium. Każde indywidualne (1 na 1) webinarium  trwa 45 minut.
 • Metodyka webinarów. Webinaria  mają charakter wykładowy, doradczy oraz (w przypadkach szkoleń tzw. miękkich) coachingowy. 45 minut zdobywania wiedzy “online” to maksymalny i efektywny zarazem czas koncentracji i skupienia się przed komputerem, dlatego szkolący musi mieć sprecyzowany zakres tematyczny (czyli “wiedzieć czego nie wie”) i na co chce położyć nacisk podczas webinarium. Niezależnie od tego, trener, w czasie webinarium bada poziom wiedzy i umiejętności w danym zagadnieniu i może zasugerować pozyskanie wiedzy z innych obszarów. Tematy oraz szczegółowe zagadnienia dostępne są poniżej w zakładce Tematyka webinarów.
 • Technologia prowadzenia webinarium. Dzisiejsza technologia typu „streaming” umożliwia przesyłanie za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich danych jak fonia, wizja i tekst/ prezentacje „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie webinaria 1:1 organizujemy w indywidualnie przygotowanej dla naszej firmy “sali szkoleniowej online”, udostępnionej przez Google Meet.  Jest to w chwili obecnej bezpieczny, o wysokiej jakości transmisji i prosty w obsłudze komunikator internetowy. Przed webinarium, dostaną Państwo (na wskazanego w zgłoszeniu adres e-mail) link, który po naciśnięciu, bezpośrednio połączy z naszą salą szkoleniową i trenerem prowadzącym. Nie trzeba nigdzie się logować, rejestrować czy udostępniać swoich danych, aby wziąć udział w webinarium.
 • Koszt webinarium (45 minut) wynosi 0 zł.  Po webinarium otrzymacie Państwo rozszerzony materiał szkoleniowy w formie eBooka. Można też (po webinarium) zakupić dodatkowe usługi/ produkty m.innymi: indywidualne osobiste konsultacje 1na1, certyfikat odbycia webinarium lub dalsze szkolenia “live online” – szczegóły: Opcje_zamówienia
 • Kto może wziąć udział w webinarium i ile razy? Webinaria przeznaczone są dla kadry menedżerskiej, osób zatrudnionych w firmach i instytucjach zarejestrowanych na terenie Polski, bez znaczenia na wielkość firmy i formę zatrudnienia. Jedna osoba może wziąć udział w darmowym webinarium tylko jeden raz, dlatego prosimy o wybór pilnego, ważnego w chwili obecnej tematu i zagadnienia do przerobienia podczas spotkania “on line”. Z jednej firmy/ organizacji można oddelegować do udziału w różnych  45 minutowych, darmowych webinariach maksymalnie 5 osób.
 • Termin webinarium 1 na 1. Wspólnie z trenerem ustalacie najbardziej dogodny dla Was termin. Po wysłaniu zgłoszenia “online”, w zakładce na górze po lewej stronie “WEJDŹ I ZAMÓW WEBINARIUM”, trener prowadzący  kontaktuje się z uczestnikiem (w przeciągu 24 godzin) z propozycją terminu odbycia webinarium. Trenerzy mogą również dostosować się do preferowanego przez uczestnika komunikatora internetowego.

TEMATYKA WEBINARÓW “live” 1 na 1

Proponujemy webinaria menedżerskie (każdego szczebla) z następujących obszarów (tematów) i zagadnień:

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE: zarządzanie strategiczne  w sytuacji kryzysowej – webinarium dla Zarządów Firm i Instytucji, którzy w dobie “kryzysu COVID19”, chcą zdobyć dodatkowe potwierdzenie/ zaprzeczenie stosowanej strategi na teraźniejszość i przyszłość. Patrz też poniżej – zakładka: KONSYLIUM EKSPERCKIE.
 • ZARZĄDZANIE OPERACYJNE: zarządzania projektami, zarządzania czasem, zarządzania poprzez cele – Balanced Scorecard, zarządzanie zespołem (w tym zdalne), zarządzanie zmianą, zarządzanie procesami – przeprojektowanie procesów, lean management, zarządzanie działem (sprzedaży, finansowym, produkcji, logistyki).
 • KIEROWANIE: przywództwo, style kierowania, budowanie autorytetu w zespole, motywowanie, komunikowanie celów, skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań, początkujący menedżer, przekazywanie informacji zwrotnej (krytyki, pochwał), empowerment, menedżer coachem, usprawnianie procesów pracy (mapowanie, modelowanie).
 • ROZWÓJ OSOBISTY: komunikacja interpersonalna, budowanie pozytywnych relacji, wystąpienia publiczne, prezentacje, asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwój Inteligencji Emocjonalnej, wywieranie wpływu, automotywacja, organizacja czasu i pracy własnej, nawyki skutecznego działania, analiza transakcyjna, typologia zachowań, sukcesologia.
 • NEGOCJACJE i MEDIACJE: negocjacje handlowe (kupieckie/ sprzedażowe), negocjacje umów/ pracownicze, negocjacje z gorszej pozycji wyjściowej (np. z monopolistą), techniki manipulacji w negocjacjach – przeciwdziałanie, mediacje – rozwiązywanie konfliktów w zespołach, zarządach oraz między działami i firmami.
 • HUMAN RESOURCES (HR) – zarządzanie szkoleniami, rekrutacja i selekcja kadr, zarządzanie telantami, wartościowanie stanowisk pracy, coaching, mentoring, oceny okresowe, kadry i płace w praktyce, badanie kompetencji rozwoju kadry menedżerskiej met. AC/DC, ocena 360 stopni, wypalenie zawodowe, systemy motywacyjne, trening trenerów.
 • SPRZEDAŻ: techniki sprzedaży (rozmów handlowych), metody pozyskiwania klientów, trudne rozmowy biznesowe, handlowanie poprzez “sales webinars” i kontakty internetowe, sprzedaż poprzez historie “storytelling”, przezwyciężanie zastrzeżeń klientów, profesjonalne prezentacje handlowe, sprzedaż poprzez pytania – “sales by questions”, kreowanie potrzeb klienta.
 • OBSŁUGA KLIENTA: profesjonalna obsługa klienta biznesowego, profesjonalna obsługa klienta w urzędzie, profesjonalna obsługa w sekretariacie – zarządzanie sekretariatem, organizacja i prowadzenie spotkań z klientami (w tym “online”), budowanie relacji z klientami (wewnętrznymi, zewnętrznymi), typologia zachowań klientów, profesjonalna obsługa trudnego klienta, reakcja na reklamacje.
KONSYLIUM EKSPERCKIE (DORADCZE) w sytuacji kryzysowej - interaktywne webinarium dla Zarządów Firm i Instytuacji

European Training & Consulting Center – jako organizacja istniejąca od ponad 20 lat na polskim rynku, tworząc od podstaw rynek szkoleń i doradztwa (www.consulting.com.pl), rekomendujemy KONSYLIUM DORADCZE (EKSPERCKIE) – interaktywne spotkanie online (webinarium) przedstawicieli: świata nauki, prezesów innych firm oraz doradców biznesowych, z przedstawicielami Zarządów Państwa Firmy. Celem spotkania jest: wypracowania (bądź oceny zaprojektowanej już) strategii na najbliższe pół roku, które może okazać się kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku, po powrocie do innej, nowej rzeczywistości.

Spotkanie odbywa się online,  za pośrednictwem komunikatora internetowego Google Meet, który ma bardzo wysokie ceny jakości i bezpieczeństwa przekazu.

Konsylium Eksperckie (Doradcze) – łącznie 5 osób, specjalizuje się we wszechstronnej pomocy strategicznej, biznesowej oraz psychologicznej dla Zarządów Firm i Instytucji.

Naszym Klientom oferujemy podczas Konsylium Eksperckim:

 • kompleksową diagnozę sytuacji Państwa firmy w określonej branży;
 • doradztwo strategiczne w sytuacji kryzysowej;
 • propozycję zajęć rozwojowych dla kadry kierowniczej;
 • coaching oraz pomoc psychologiczną dla kadry kierowniczej;

We wszystkich działaniach pracujemy  na rzecz przejścia przez sytuację kryzysową naszych Klientów i restartu działalności w nowych realiach.

Dlaczego warto nam zaufać:

 • przeszliśmy: My i Nasi Klienci, przez dotychczasowe, wszystkie kryzysy w Polsce “suchą stopą”
 • nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści – praktycy: biznesu – prezesi innych firm, świata nauki, psychologów, ekonomistów – finansistów, doradców.
 • działamy zespołowo: diagnoza Państwa sytuacji oparta jest o konsylium specjalistów.
 • gdy inni z bezradności rozkładają ręce, my czujemy się zaproszeni do poszukiwania trafnych rozwiązań;
 • naszym Klientom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Wcześniej podpisujemy umowę o zachowaniu poufności.

Podczas 45 minutowego, darmowego webinarium przedstawimy Państwu osobiście skład ekspertów oraz założenia udziału w Konsylium, które łącznie trwa 3 godziny. Patrz: Opcje zamówienia lub zadzwoń na infolinię: 607 73 00 00

STWÓRZ E-LEARNING DLA PRACOWNIKÓW

Proponujemy stworzenie, przez każdego menedżera swojego zespołu, szkoleń e-learning’owych rozwijających NIEZBĘDNE w pracy kompetencje:

 1. Kompetencje tzw. „MIĘKKIE”
 • OSOBISTE (zaangażowanie, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności)
 • SPOŁECZNE (praca zespołowa, dzielenie się wiedzą, prezentacje i wystąpienia, komunikatywność, asertywna szczerość, utożsamianie się z firmą, umiejętność rozwiązywania konfliktów, synergia pracy)
 1. Kompetencje tzw. „TWARDE”
 • FACHOWE – specjalistyczne na danym stanowisku (wiedza produktowa)
 • OBOWIĄZKOWE – BHP/ RODO

Rozwój tych kompetencji zwiększa profesjonalizm i efektywność realizacji zadań. Na platformie eszkolenia.pl, w zakładce https://eszkolenia.pl/elearning/dodaj udostępniamy bezpłatną możliwość tworzenia takich szkoleń. Można zamieszczać tam zdjęcia, teksty, filmy video oraz badać (poprzez test sprawdzający) postępy pracowników w zdobywaniu wiedzy. Jeśli chcesz stworzyć profesjonalną zakładkę do eszkoleń wszystkich pracowników, służymy pomocą w stworzeniu  subdomeny www.państwadomena.eszkolenia.pl, gdzie pracownicy będą mogli realizować szkolenia online na darmowej platformie LMS (Learning Management System) – Moodle.

Służymy fachową pomocą w stworzeniu scenariuszy szkoleń, ćwiczeń, testów sprawdzających oraz nagrań video. Profesjonalny zespół operatorów, może nagrać (w  Państwa siedzibie) profesjonalne „firmowe” filmy, które możemy wykorzystać nie tylko do szkoleń e-learning’owych (tworząc video-elearning), ale również do reklamy firmy dla kontrahentów czy przekazania informacji o Firmie do nowo zatrudnionych pracowników.

Proponujemy również stworzenie stałych szkoleń elearningowych z BHP, które, jako obowiązkowe, można i trzeba dziś realizować online.

Czytaj więcej – oferta

OFERTA tworzenia szkoleń e-learningowych

OFERTA TWORZENIA SZKOLEŃ E-LEARNIGOWYCH DLA WŁASNYCH PRACOWNIKÓW

Szkolenia elearningowe, po szczegółowej analizie potrzeb, są dedykowane i  dostosowane do specyfiki działania oraz kultury organizacyjnej firmy. Są „szyte na miarę”, tak aby w ocenie skuteczności szkoleń zagwarantować wysoką wydajność pracowników.

Szkolenia elearningowe:

 • są ściśle powiązane z sytuacjami, z którymi pracownicy spotykają się na co dzień;
 • są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów pracowniczych;
 • zawierają materiały szkoleniowe (prezentacje oraz ćwiczenia) oparte na przykładach firmowych czy usługach/ produktach firmowych.
 • podkreślają specyfikę pracy poszczególnych grup pracowniczych;
 • aktywizują pracowników; większość czasu zajmują różnorodne ćwiczenia praktyczne.

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. „miękkich”.

Proponowane poniżej szkolenia gwarantują zdobycie wszystkich umiejętności wymaganych w kompetencjach tzw. „miękkich” (osobistych i społecznych). Należą do nich: zaangażowanie, kreatywność, zorganizowanie, samodyscyplina, prawdomówność, dokładność, terminowość, myślenie analityczne, panowanie nad emocjami, podejmowanie decyzji, branie odpowiedzialności, praca zespołowa, dzielenie się wiedzą, prezentacje i wystąpienia, komunikatywność, asertywna szczerość, utożsamianie się z firmą, umiejętność rozwiązywania konfliktów, synergia pracy.

 Proponujemy stworzenie następujących szkoleń e-learningowych:

 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej.
 • Współpraca i synergia pracy zespołowej
 • „Zdrowa” komunikacja w zespole i między działami.
 • Organizacja stanowiska pracy dla pracowników produkcyjnych – „5S”
 • Panowanie nad emocjami i stresem w pracy.
 • Zmiany, zmiany, zmiany – dziś jedynie to jest pewne.
 • Podejmowanie „dobrych” decyzji.
 • Równowaga między pracą a życiem osobistym – „Life Work Balance”

Każde z powyższych szkoleń zawiera ok. 30-40 slajdów, 5 ćwiczeń praktycznych oraz test sprawdzający wiedzę. Czas udziału w takim szkoleniu wynosi ok. 45 – 60 minut.

Koszt stworzenia jednego szkolenia elearning’owego wynosi:

 • 1200 zł netto + 23%VAT/ 1 szkolenie e-learning’owe.

Koszt zawiera:

 • stworzenie dedykowanego scenariusza szkolenia.
 • stworzenie dedykowanego zestawu materiałów, prezentacji, ćwiczeń.
 • stworzenie testu sprawdzającego pozyskanie umiejętności
 • zaimplementowanie całego szkolenia elearning na portalu eszkolenia.pl
 • udostępnienie menedżerom dostępu do panelu administracyjnego na eszkolenia.pl
 • szkolenie menedżerów w zakresie obsługi własnego panelu administracyjnego do zarządzania i monitorowania postępów udziału w szkoleniach pracowników.
 • przekazanie bezterminowej licencji szkolenia elearning’owego na własność Państwa organizacji.

Czas realizacji tworzenia szkolenia elearnig’owego:

 • od daty akceptacji warunków współpracy – 3 tygodnie. W międzyczasie następuje kontakt trenera tworzącego szkolenie z menedżerem zespołu, dla którego tworzone jest szkolenie elearning. Zebranie oczekiwań, potrzeb i celów jakie chce osiągnąć organizacja są kluczowe, aby zaproponować scenariusz szkolenia.

Dodatkowo:

 • Szkolenie możemy wzbogacić o formę video, tworząc szkolenie video-elearning. W ten sposób można obrazowo przedstawić jakiś proces, zademonstrować działanie produktu, czy zareklamować usługę/ firmę/ szkolenie.

W tym zakresie możemy zaproponować:

 1. Nagranie i zamieszczenie 30 sekundowej prezentacji menedżera zespołu (bądź prezesa firmy J), przed szkoleniem e-learning’owym, określającego cel i korzyści z udziału w szkoleniu. Wzmocni to zainteresowanie i motywację do udziału w szkoleniu, nauki i rozwoju.
 2. Zamieszczenie krótkich nagrań video, obrazujących uczestnikowi zakres danego zagadnienia. W zależności od tematu szkolenia, zakres takich nagrań oraz ilość i czas proponowany jest po akceptacji scenariusza szkolenia.

Nagrania możecie Państwo zrealizować samodzielnie lub zlecić naszej firmie. Koszt nagrań z udziałem naszych operatorów oszacowany będzie po akceptacji scenariusza szkoleń. Zamieszczenie materiału video do szkolenia elearning’owego – bezpłatnie.

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE ROZWOJU KOMPETENCJI tzw. „twardych”.

Szkolenia specjalistyczne, obowiązkowe, produktowe, powinien przechodzić każdy pracownik raz na jakiś czas. W ramach tych szkoleń rekomendujemy stworzenie szkoleń e-learningowych w zakresie:

 • Wiedzy produktowej
 • BHP – Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • RODO

Wiedza produktowa. W zależności od stanowiska pracy, proponujemy pomoc w stworzeniu specjalistycznych szkoleń e-learning’owych. Pracownicy, w zależności od zajmowanego stanowiska powinni posiadać wiedzę produktową, która powinna być weryfikowana i sprawdzana przez menedżera zarządzającego zespołem. Wiedzę tę, należy weryfikować i sprawdzać na bieżąco, ponieważ w naturze ludzkiej zakodowany jest schemat powielania starych nawyków i wykorzystywania dotychczasowej wiedzy. Rynek, klienci, sytuacja – to zmienne, do których nasi pracownicy również powinni się dostosować.

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W ramach szkoleń BHP – proponujemy stworzenie szkolenia indywidualnego, dostosowanego do branży w Państwa organizacji. Szkolenia te, obowiązkowe, dziś należy już realizować w formule online. W sytuacji zainteresowania współpracą w zakresie tworzenie indywidualnych szkoleń z BHP dla Państwa pracowników/ kadry kierowniczej prosimy o bezpośredni kontakt.

Szkolenia z RODO. Każdy pracownik Państwa firmy/ instytucji ma obowiązek przestrzegać RODO (Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych). Nie jest to szkolenie obowiązkowe, ale każdy pracownik powinien być zapoznany z procedurą RODO i przestrzegać ich w ramach pracy w Państwa organizacji. 

KROKI ZGŁOSZENIA w webinarium menedżerskim 1 na 1

 1. Kliknij w zakładkę (na górze po lewej stronie) – “Wejdź i zamów webinarium”.
 2. Wypełnij i wyślij niezobowiązujące zgłoszenie. Zasugeruj w nim temat do poruszenia podczas indywidualnego webinarium.
 3. W przeciągu 24 godzin od przesłania zgłoszenia nastąpi kontakt mailowy lub telefoniczny trenera, celem doprecyzowania tematyki, potrzeb oraz spraw organizacyjno – technicznych związanych z webinarium.

KONTAKT

European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Atrium Centrum al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa tel.: 22 185 54 72, infolinia: 607 73 00 00, fax: 22 185 54 73. e-mail: office@training.com.pl

O NAS

Organizatorem i wykonawcą webinarów jest European Training & Consulting Center Sp. z o. o. Od ponad 20 lat jesteśmy jednym z największych brokerów szkoleń i doradztwa w Polsce. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy projekty edukacyjne i doradcze zwiększające efektywność organizacji, która zależna jest od jakości pracy personelu. Jako brokerzy szkoleń i doradztwa współpracujemy z ponad 350 partnerami na terenie Polski i UE, gwarantując szybką i rzetelną obsługę każdego klienta bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Szczegóły na www.training.com.pl oraz www.consulting.com.pl. Jesteśmy również twórcą portalu szkoleń przez internet tj. www.eszkolenia.pl.

Zapraszamy również na stacjonarne, dofinansowane szkolenia otwarte w Zakopanem, Warszawie oraz Sopocie – szczegóły www.szkolenia-dofinansowane.pl

ORGANIZUJEMY RÓWNIEŻ DARMOWE – 45 MINUTOWE – INTERAKTYWNE WEBINARIA ZAMKNIĘTE DLA PRACOWNIKÓW JEDNEJ FIRMY (DO 15 OSÓB)

CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON

infolinia + 48 607 73 00 00

INWESTYCJE W SZKOLENIA I ROZWÓJ “ONLINE” – WEBINARIA – TO INWESTYCJA

O NAJWIĘKSZEJ STOPIE ZWROTU, KTÓRA BĘDZIE STANOWIĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ PO ZAKOŃCZENIU OBECNEJ SYTUACJI KRYZYSOWEJ