PROSIMY WYBRAĆ 1 TEMAT SPOŚRÓD PONIŻSZEGO PROGRAMU I UMIEŚCIĆ GO W DALSZEJ CZĘŚCI ZGŁOSZENIA JAKO TEMAT SZKOLENIA.

PROGRAM SZKOLENIA

Skuteczne zarządzanie firmą/ działem wg strategicznej karty celów. Budowanie Zrównoważonej Karty Wyników – zasady ustalania celów
• sformułowanie misji i wizji przedsiębiorstwa,
• spojrzenie z 4 perspektyw:
o perspektywa klienta,
o perspektywa procesów wewnętrznych,
o perspektywa rozwoju pracownika,
o perspektywa wyników finansowych.
• wybór celów strategicznych,
• które cele realizować,
• „mapa celów” w 4 perspektywach.

Wdrażanie Zrównoważonej Karty Wyników – procedury
• definiowanie krytycznych czynników sukcesu,
• w stronę sukcesu, czyli strategiczne drogi realizacji celów,
• kaskadowanie celów,
• planowanie strategicznych projektów,
• określenie zakresów odpowiedzialności,
• tworzenie wskaźników monitorowania realizacji strategii (w 4 perspektywach),
• analiza i korekty strategii,
• edukacja kadry w zakresie BSC,
• budowa karty wyników.

ZGŁOSZENIE

Jestem zainteresowany udziałem w tym szkoleniu. Proszę o kontakt celem ustalenia terminu szkolenia.